Què és SECAM?


SECAM (Secours à l'Enfant Congolais pour un Avenir Meilleur) és una ONG creada el 2005, a Kinshasa, República Democràtica del Congo, en constatar que hi havia un  nombre molt elevat d’infants congolesos en situació difícil i molt necessitats d’ajut. Només a la ciutat, diàriament, 18.000 infants dormen al carrer.


SECAM té la missió d’acollir infants en dificultat i assegurar-los educació i benestar, i un caliu familiar per tal que creixin en un entorn favorable al seu desenvolupament i puguin tenir les mateixes oportunitats.

 

Amb aquests objectius, SECAM els dona refugi, alimentació, escolarització i atenció sanitària. Facilita que els nens i nenes que tenen família puguin recuperar les condicions per tornar-hi. També busca famílies d’acolliment o adoptives pels petits orfes o sense esperança de reintegrar-se a les famílies biològiques.

 

La seva fundadora Félicité Kiese Kingolo, advocada, és la fundadora i coordinadora de SECAM, i reuneix al seu voltant un grup de persones entre els quals hi ha antropòlegs socials, juristes, metges, infermeres, i altres professionals, que cerquen solucions duradores als problemes associats als infants en situació de risc.ELS PROJECTES DE SECAM

 

L’orfenat. Ofereiex als infants acollits unes condicions de vida millors. Són d’infants en situació difícil que no gau- deixen dels drets fonamentals ni d’accés als serveis socials bàsics, com la salut, l’habitatge, l’alimentació i l’educació.

 

L’Estat congolès no disposa de serveis per als menors en risc i són associacions i ONG com SECAM que se’n fan càrrec sense rebre cap aportació econòmica estatal. Actualment acull 85 infants en edats entre 0 i 15 anys.

 

L’escola. Es va fundar per escolaritzar els infants de SECAM, educar els infants del veïnat, un dels més desafavorits de Kinshasa, i que al mateix temps fos una font d’ingressos.

 

Actualment escolaritza 55 alumnes, 37 dels quals viuen a l’orfenat. El personal està format per quatre mestres, un supervisor, un professor d’anglès i un vigilant, tots ells re munerats.

 

Comprèn tres classes d’educació infantil i dues classes de primària. La intenció és anar incorporant cada any un curs més en la mesura que l’espai físic ho permeti.

 

Els recursos de l’escola també s’utiliten per reforçar l’alfabetització del personal que treballa a SECAM.

 

La botiga. Disposa d’una petita botiga que dona servei al barri i genera petits ingressos, massa minsos per afrontar la quantitat de despesa diària dels infants.

 

La farmàcia comunitària. Com la botiga, abasteix el barri i representa una part molt petita del recursos de l’organització.

 

Les donacions. Són la principal font d’ingressos i fan possible la subsistència de SECAM, tot i que la difícil situació del país les fa insuficients per poder afrontar el projecte amb garanties.

 

 

LES NECESSITATS DE SECAM

 

L’alimentació. Malgrat la precarietat de recursos, SECAM procura respectar una dieta adequada pel que fa al núme- ro d’àpats i els seus continguts, malgrat que caldria intro- duir més varietat en la dieta dels infants.

 

L’escolarització. Tot i que els infants de 3 a 7 anys estan escolaritzats a SECAM, la resta ho han de fer fora de l’ONG amb una alta despesa ja que l’ensenyament al país no és gratuït.

 

Les infraestructures i l’equipament. L’orfenat no va estar concebut per acollir tants infants i per fer-hi una escola. Urgeix trobar els recursos per ampliar-lo i poder tenir uns mínims que en garanteixin l’habitabilitat. Actualment el terra és de ciment sense rajoles, no hi ha menjador ni taules ni cadires suficients per a tots els infants i molts han de menjar a terra.

 

Per manca d’espai específic, es cuina a terra i amb llenya. Així es fa difícil mantenir les condicions de salubritat ja que les infraestructures són susceptibles de transmetre tot tipus d’infeccions.

 

La salut. En general, els nens que arriben pateixen malnutrició, a més d’altres problemes que requereixen atencions específiques i una cura eficient. Aquesta realitat es fa difícil d’afrontar per SECAM tot i disposar de serveis mèdics setmanals.

 

 

COL·LABORADORS

 • Amics de SECAM
 • AfriCat
 • CFAO Solidarité
 • Associació Les kinoiseries
 • Les fundacions Congo Children Founds
 • Daddie BUTSHIANGA (FOBU)
 • Global Orphen Fondation
 • L’ONG New Life
 • La Cambra de Comerç Canadenca 
 • Mon Arbre Solidaire 
 • Els grups d’Albane Bernier i de Joanne Cottreau
 • TUSAA ONG Lleida
 • L’escola FEDAC Guissona
 • La Nau de l’Esport i Picaesports.